Family, Youth & Community

Have you registered to watch online yet?

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch Online

Festival Contributors With Events On Family, Youth & Community

Events related to Family, Youth & Community

5

Upper Andersonstown Community Forum Health & Wellbeing Festival / Féile Sláinte Agus Leasa Fhóram Pobail Bhaile Andarsan Uachtarach

5

Upper Springfield Community And Wellbeing Féile Programme / Clár Féile Pobail Agus Leasa Uachtar Chluanaí

5

Eileen Hicky Museum / Iarsmalann Staire Poblachtaí Éireannaí Eileen Hickey

5

Upper Springfield Events Team Presents, Neighbours Days / Cuireann Foireann Imeachtaí Uachtar Chluanaí ‘Laethanta na gComharsana’ i Láthair

5

Colin Glen Forest Park / Páirc Foraoise Ghleann Chollann

5

Wetland Wildlife Safari at Bog Meadows /Safari Fhiadhúlra an Bhogaigh i gCluain an Bhogaigh

5

Scéim Samhraidh na dTeaghlach / Family Summer Scheme

5

AMPS Studio: Demonstration on Studio Recording / Taispeántas Stiúideo Amps ar Thaifeadadh Stiúideo

6

Safari Fhiadhúlra an Bhogaigh i gCluain an Bhogaigh

6

Scéim Samhraidh na dTeaghlach / Family Summer Scheme

6

‘Obair Óige Gaeilge: A Homegrown Sector’ / ‘Obair Óige Gaeilge: Earnáil Dhúchasach’

7

Lagmore Youth Project Community Events / Imeachtaí Pobail Thionscadal Óige an Láig Mhóir

7

Brassneck Youth Summer Workshop P1-P3 / Ceardlanna Samhraidh Óige R1-3

7

St James Community Farm: Farmers Little Helpers / Cuiditheoirí Beaga na bhFeirmeoirí

7

Brassneck Youth Summer Workshop P4-7 / Ceardlanna Samhraidh Óige R4-7

7

AMPS Studio: PA Set UP Demonstration / Taispeántas Stiúideo Amps le Córas Fógartha Poiblí a Shocrú agus le Fuaim a Sheiceáil

7

Féile Carnival Parade / Paráid Charnabhail Féile

7

AMPS: Open Mic Event / Imeacht Micreafóin Oscailte Stiúideo AMPS

7

Party in the Park / Fleá sa Pháirc

7

Video Launch on the history of Newhill Youth and Community Centre / Seoladh Físeáin ar Stair Ionad Óige agus Pobail Newhill

8

Teddy Bears Picnic / Picnic Béirín

8

Just Kids Market / Margadh Do Pháistí Amháin

8

Glanadh an tSléibhe / Black Mountain Clean Up

8

St James Community Farm: Farmers Little Helpers /Cuiditheoirí Beaga na bhFeirmeoirí

8

Falls Youth Providers ‘Together Once Again’ Family Fun Day / Lá Spraoi Teaghlaigh ‘Le Chéile Arís’ Sholáthróirí Óige na bhFál

9

Colin Sure Start's Rhythm, Rhyme and Story Time / Rithim, Rainn Agus Am Scéalaíochta

9

The Bog Meadows: Yesterday and Today / Cluain an Bhogaigh: Inniu agus Inné

9

International Day – Celebrating International Day of The World’s Indigenous People with Our Food Fayre, Live Music and Dance / Lá Idirnáisiúnta – Ag Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta Dhaoine Dúchasacha...

9

‘Nalongo’ International Day Concert/ ‘Nalongo’ Ceolchoirm an Lae Idirnáisiúnta

9

The Annual Caoimhín Holland & Pat O’Hare Award & Monster Trad Session / Duais Bhliantúil Caoimhín Holland agus Pat O’Hare & Mórsheisiún Ceoil Thraidisiúnta

10

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

10

Falls Park - Bi-lingual Family Fun

10

Ballymurphy Massacre 50th Anniversary Mass / Aifreann an 50ú Comóradh ar Ár Bhaile Uí Mhurchú

10

Scéim Na Bhfáinní | Fáinne Scheme

11

Cuimhní na Cultúrlainne – 30 Bliain ar an tSaoil - All Day, On Air Event

11

Cooking of the World Workshop / Ceardlann Cócaireachta an Domhain

11

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

11

Annual Plastic Bullet Vigil / Bigil Bhliantúil na bPiléar Plaisteach

11

Falls Park - Bi-lingual Family Fun

11

Scríbhneoirí an tSléibhe Publication Launch

12

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

12

Pottery for the People / Potaireacht Don Phobal

12

Black Box Projects, Surviving Lockdown through Art & Music / Tionscadail Black Box, ag Maireachtáil sa Dianghlasáil Trí Ealaín agus Cheol

12

Youth Talks Back / Cur agus Cúiteamh na hÓige

13

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

13

Upper Springfield History and Heritage - Bring A Thing! / Stair agus Oidhreacht Uachtar Chluanaí ‘Tabhair Rud Éigin Leat’

14

Brassneck Youth Summer Workshop P1-3 / Ceardlanna Samhraidh Óige Brassneck R1 – R3

14

Brassneck Youth Summer Workshop P4-7 / Ceardlanna Samhraidh Óige Brassneck R4-7

14

Under 11 Laughter of Our Children GAA football Tournament / Comórtas Peile Gaelaí Clg Faoi 11 ‘Gáire ár bPáistí’

14

St James Community Farm: Farmers Little Helpers /Cuiditheoirí Beaga na bhFeirmeoirí

14

Seoladh | Launch: Rita & An Lampa Draíochta