Discussion & Debate

Have you registered to watch online yet?

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch Online

Festival Contributors With Events On Discussion & Debate

Events related to Discussion & Debate

5

Freedom Next Time - Lessons from Post-apartheid South Africa / Beidh Saoirse Ann an Chéad Uair Eile - Ceachtanna Ón Afraic Theas i nDiaidh na Cinedheighilte

5

Book Launch: Black Mountain And Other Stories by Gerry Adams / Seoladh Leabhair: Black Mountain and Other Stories le Gerry Adams

5

‘Ireland Should be Free’ (Marcus Garvey 1920)

5

Let's Talk About - Making it Work / Labhraímis Faoi – Postanna a Chruthú do Dhaoine

5

Brexit and the Protocol / Breatimeacht agus an Prótacal

5

The Interview: Susan McKay, journalist and author of Northern Protestants: On Shifting Ground, talks to Danny Morrison / An tAgallamh: Labhraíonn Susan McKay, Iriseoir Agus Údar ‘Northern Protestant..

5

PJ McGrory Lecture 2021 ‘The Ballymurphy Inquest’ by Pádraig Ó Muirigh / Léacht Bliantúil PJ McGrory

6

Fermanagh - From Plantation to Peace Process / Fear Manach - Ó Phlandáil Go Próiseas Na Síochána

6

Integrated Education Fund: A Vision of How Education Should Be Delivered in the 21st Century / An Ciste un Oideachas Imeasctha: Fís den dóigh ar chóir oideachas a mhúineadh sa 21ú céad

6

International Brigade Commemoration Committee / Coiste Comórtha na Briogáide Idirnáisiúnta

6

Léacht Uí Fhiaich le John Cooney

6

Connection/Reconnection in Ireland – the Impact of Partition and Potential for the Future / Ceangal / Athcheangal in Éirinn - Éifeacht na Críochdheighilte agus na Féidearthachtaí don Todhchaí

6

Sexual Orientation Training / Traenáil ar Chlaonadh Gnéis

6

“Ethnic Cleansing”, The Irish Wars of Independence (1919-23), and Academic Interpretations and Responses / “Glanadh Eitneach:, Cogadh na Saoirse (1919-23), Na Léamha Acadúla air agus na Freagairtí ...

6

¡Viva La Revolución! Anti-imperialist struggle in the Americas / ¡Viva la Revolución! An Streachailt Fhrithimpiriúlach i gCríocha Mheiriceá

6

Partitioning Ireland in Comparative Perspective / Críochdheighilt na hÉireann i bPeirspictíocht Chomparáideach

6

50th Anniversary of Internment – re-launch of ‘Letters from Long Kesh’ by Des O’Hagan

6

‘Obair Óige Gaeilge: A Homegrown Sector’ / ‘Obair Óige Gaeilge: Earnáil Dhúchasach’

6

Bobby Sands and the 1981 Hunger Strikes: Still Inspiring after All These Years - Denis O’Hearn: In conversation with Séanna Walsh / Roibeárd Ó Seachnasaigh agus Stailceanna Ocrais 1981: Ag Spreaga..

6

"Marketing the Message" - A Conversation around the Manipulation by Marketing Companies and Breastmilk Substitutes / “Ag Margaíocht na Teachtaireachta”

7

Breaking Down the Walls / Ag Sárú na mBallaí

7

Irish Soccer, Past History and Future Prospects / Sacar in Éirinn, Stair an Ama Atá Caite agus Na Féidearthachtaí Amach Anseo

7

Legacy-the Whole Truth and Nothing but the Truth? / Oidhreacht - an Fhírinne Iomlán agus an Fhírinne Amháin?

7

The ‘Guapinol 8': Water Defenders

8

The Hunger Strike 40 Years On / An Stailc Ocrais – 40 Bliain Níos Moille

8

Madge Davidson Memorial Lecture / Léacht Chuimhneacháin Madge Davison: Síocháin, Ceannas agus Saoirse

8

Slavery in Ireland Re-examined / Athscrúdú ar Sclábhaíocht in Éirinn

8

Navigating Human Rights, Security, and Counter-Terrorism during a Global Pandemic / Ag Déanamh an Bhealaigh Trí Chearta an Duine, Slándáil agus Fhrithsceimlitheoireacht i Rith Paindéime Domhanda

9

Rebuilding Tourism / Atógáil na Turasóireachta

9

Trust Women: The Current State of Law & Service Provision for Abortion & Reproductive Health / Bíodh Muinín Agat sa Mná: Staid Reatha an Dlí & an tSoláthair Seirbhíse do Ghinmhilleadh & do Shláinte

9

Black and Irish / Is Duine Gorm agus Éireannach Mé

9

Ballymurphy Massacre: Panel Discussion – “Ballymurphy Inquests the Inside Story”/ Ár Bhaile Uí Mhurchú: Díospóireacht Phainéil “Ballymurphy Inquests the Inside Story”

9

Albie Sachs in conversation with Padraig Ó Muirigh / Albie Sachs i gComhrá le Padraig Ó Muirigh

10

The Fredrick Douglass Belfast Trail: Virtual Launch / Seoladh Fíorúil Chonair Bhéal Feirste Fredrick Douglass

10

The Live and The Digital: Creativity After Covid-19/ Cúrsaí Beo Agus Digiteacha: Cruthaitheacht i ndiaidh COVID-19

10

Formation of the NI State / Bunú Stát TÉ

10

Lifelong Left Wing, Trade Union Activist / Gníomhaí Ceardchumainn Fadsaoil Den Eite Chlé

10

Old Place Names and Maps of the Belfast Hills / Seanlogainmneacha agus Seanléarscáileanna de Chnoic Bhéal Feirste

11

It's More than a Game / Níos Mó ná Cluiche

11

Commentators Corner / Coirnéal Na Dtráchtairí

11

"Ireland, Colonialism and the Unfinished Revolution: Robbie McVeigh and Bill Rolston in conversation with Claire Hackett" / Robbie McVeigh agus Bill Rolston i gcomhrá le Claire Hackett"

11

Dealing With The Past - What Is The Future For Victims / Ag Déileáil Leis an Am Atá Caite. Cad í an todhchaí do na hÍospartaigh?

11

Minister Simon Coveney TD joined in conversation with renowned Irish journalist Vincent Kearney / Beidh an tAire Simon Coveney TD ag caint leis an iriseoir Éireannach Chlúiteach, Vincent Kearney

12

Lost Presbyterian Meeting Houses of 19th Century Inner City Belfast / Tithe Tionóil Preispitéireacha Caillte an 19ú Céad i gCeantair Ionchathrach Bhéal Feirste

12

Scribes At The Rock / Scríobhaithe ag Beár Na Carraige

12

1981: A Watershed Moment in Irish History / 1981: Cor Cinniúna i Stair na hÉireann

12

`Ardoyne ’69: Stories Of Struggle And Hope’ Book Launch / Seoladh Leabhair

12

Pride: LGBT History in Belfast / Stair LADT i mBéal Feirste

12

Ceiliúradh na Scoileanna: 50 Bliain de Bhunscoil Phobal Feirste & 30 Bliain de Choláiste Feirste & Plé-phainéal – ‘An Ghaelscolaíocht-leathchéad bliain ag fás; todhchaí na hearnála sa 50 ....

12

Momentum Behind Ireland’s Constitutional Debate / An Móiminteam Taobh Thiar Den Díospóireacht Bhunreachtúil ar Éirinn

12

Annual James Connolly Lecture with Roz Foyer / Léacht Bhliantúil Shéamas Ó Conghaile le Roz Foyer

13

Prisoners' Day / Lá na n-Iarchimí

13

Loyalist and Republican Perspectives on Educational Underachievement / Peirspictíochtaí Poblachtánach agus Dílseoirí ar Thearcghnóthachtáil Oideachais

13

Annual Belfast Trust Health Lecture: Dr Sarah Meekin, Consultant Clinical Psychologist, delivers annual health lecture discussing psychologically informed systems & interventions for specialists

13

Striving Towards a Restorative Society / Ag déileáil leis an am atá caite - Cad í an Todhchaí do na hÍospartaigh?

13

Historian and Author Philip Orr in Conversation With Belfast Telegraph Editor Gail Walker, about his recent book the Illustrated History of Flight / An Staraí agus an t-Údar, Philip Orr, i gcomhrá...

14

Pogroms in the Orange State / Pograim Sa Stát Oráisteach

14

Sport and Partition: Past, Present, Future / Spórt Agus Críochdheighilt: San Am Atá Caite, Faoi Láthair, Sa Todhchaí

14

A Vision of How Education Should Be Delivered in Northern Ireland in the 21st Century / Léargas ar an Dóigh ar Chóir Oideachas a Mhúineadh i dTuaisceart Éireann sa 21ú Céad

14

Belfast Place Names with Jake Mac Siacais / Bailte Fearainn Feirste le Jake Mac Siacais

15

Let's Talk About - Making it Work / Labhraímis Faoi – Postanna a Chruthú do Dhaoine

15

Violence Against Women and Girls, the Local Story – In Conversation with Louise Haigh, Shadow Secretary of State for NI and Sonya McMullan, Women’s Aid / Foréigean in aghaidh Ban agus Cailíní...

15

PRIDE: LGBT History in Belfast / Stair LADT i mBéal Feirste