Upper Andersonstown Community Forum Health & Wellbeing Festival / Féile Sláinte Agus Leasa Fhóram Pobail Bhaile Andarsan Uachtarach

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Make sure to keep an eye on the Upper Andersonstown Community Forum’s Facebook page for details of a Health & Wellbeing festival they are planning this Summer.

The festival will include activities for all ages which focus on promoting the local community’s health and wellbeing with a focus on nature and the positive role it can play.

Events will be held throughout the local area during the Féile festival. Follow https://www.facebook.com/pages/Upper%20Andersonst own%20Community%20Forum/692780574203612/ or contact Rory Flanagan via r.flanagan@uacf.ie / 02890622201 for more information.

Déan cinnte go gcoinníonn tú súil ar leathanach Fhóram Pobail Bhaile Andarsan Uachtarach do shonraí faoin fhéile Sláinte agus Leasa a bheidh siad ag pleanáil don Samhradh seo. Beidh gníomhaíochtaí ann do dhaoine de gach aois san fhéile seo a dhíreoidh ar shláinte agus leas an phobail áitiúil a chur chun cinn agus a mbeidh fócas aici ar an dúlra agus ar an ról dearfach is féidir a bheith aige. Beidh na himeachtaí ar siúl ar fud an cheantair áitiúil le linn Féile.

Lean https://www.facebook.com/pages/Upper%20Andersonst own%20Community%20Forum/692780574203612/ nó déan teagmháil le Rory Flanagan trí r.flanagan@uacf.ie / 02890622201 le tuilleadh eolais a fháil.