Visual Arts - Daithi Mac Giolla Mhaoil Dairy Farm Exhibition

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Thu 5th – Fri 13th August

Daithi Mac Giolla Mhaoil produces extraordinary portraits of local heroes and internationally famous actors, musicians and sports stars. He is a Belfast artist who has been contributing to Féile’s Visual Arts programme for several years now.

Déardaoin 5 – Dé hAoine 13 Lúnasa

Déanann Daithí Mac Giolla Mhaoil portráidí iontacha de laochra áitiúla agus aisteoirí, cheoltóirí agus réaltaí spóirt idirnáisiúnta clúiteacha. Is ealaíontóir Feirsteach é a bhí ag cur saothar ar fáil do chlár Amharcealaíon Féile le roinnt blianta anuas.