Video Launch on the history of Newhill Youth and Community Centre / Seoladh Físeáin ar Stair Ionad Óige agus Pobail Newhill

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

This event is by invitation only. For further information contact oifig@glornamona.com

NEWHILL YOUTH AND COMMUNITY CENTRE

As part of Glór na Móna’s Heritage Lottery Fund Project, Faoi Scáth an tSléibhe - Connecting People and Place in the Upper Springfield Area, we are hosting a video launch on the history of Newhill Youth and Community Centre, followed by a panel discussion.

Join us for a night of history, culture and craic!

Beidh cuireadh de dhíth ort le freastal ar an imeacht seo. Le tuilleadh eolais a fháil cuir ríomhphost chuig oifig@glornamona.com

ÁIT: IONAD ÓIGE AGUS POBAIL NEWHILL

Mar chuid de Thionscadal Heritage Lottery Fund Ghlór na Móna, Faoi Scáth an tSléibhe - Ag Ceangal Daoine agus Áiteanna i gCeantar Uachtar Chluanaí, beidh muid ag seoladh físeáin ar stair Ionad Óige agus Pobail Newhill. Beidh díospóireacht phainéil ann ina dhiaidh.

Bígí linn d’oíche de stair, chultúr agus chraic!