Upper Springfield History and Heritage - Bring A Thing! / Stair agus Oidhreacht Uachtar Chluanaí ‘Tabhair Rud Éigin Leat’

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Gaelionad Mhic Goill, Glór Na Móna

As part of their Heritage Lottery Fund Project ‘Faoi Scáth an tSléibhe – Connecting People and Place in the Upper Springfield Area’ Glór na Móna are organising a day entitled ‘Bring a thing!’. Bring your historical memorabilia to life and give it purpose by bringing it down to Glór na Móna as we catalogue and remember all the wonderful pieces of history people have in their homes. For further details go to Facebook.

Mar chuid de Thionscadal Heritage Lottery Fund Ghlór na Móna, Faoi Scáth an tSléibhe - Ag Ceangal Daoine agus Áiteanna i gCeantar Uachtar Chluanaí, beidh Glór na Móna ag eagrú lae dar teideal ‘Tabhair rud éigin leat!’. Tabhair do chuimhneachán stairiúil leat go Glór na Móna agus sinne ag catalógú agus ag cuimhniú ar na píosaí iontacha de stair atá ag daoine ina dtithe féin. Le tuilleadh sonraí a fháil gabh chuig Facebook.