United Irish Men Walking Tour / Turas Siúil na nÉireannach Aontaithe

An event by Gerry McClory

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

£10 per person. Booking essential. Contact Gerry Mc Clory, 07711626777, gerry.mcclory@hotmail.co.uk

MEET: OUTSIDE THE JAIL HOUSE, 4-5 JOYS ENTRY, BELFAST

This tour will follow the steps of the Society of United Irishmen who plotted and carried out the 1798 rebellion.

It will visit locations, monuments and meeting places associated with this turbulent period in Irish History. Locations include High Street, Cornmarket and the famous Belfast Entries. This is a walking tour lasting approximately 1.5 hours, so please dress for the weather and wear appropriate footwear.

Tours are limited to 10 people per tour (subject to Covid regulations at the time).

£10 an duine. Beidh áirithintí riachtanach. Déan teagmháil le Gerry Mc Clory, 07711626777, gerry.mcclory@hotmail.co.uk

ÁIT CHOINNE: TAOBH AMUIGH DEN JAIL HOUSE, 4-5 CAOLSRÁID JOY, BÉAL FEIRSTE

Pléifidh an turas seo le stair Chumann na nÉireannach Aontaithe a bheartaigh agus a rinne éirí amach 1798.

Tabharfaidh an turas seo cuairt ar na háiteanna, na leachtanna cuimhneacháin, agus na háiteanna coinne bainteach leis an tréimhse is casta i stair na hÉireann. I measc na n-áiteanna beidh An tSráid Ard, An Margadh Arbhair agus caolsráideanna Bhéal Feirste clúiteacha.

Is turas siúil é seo a mhairfidh thart ar 1.5 uair, mar sin, bí gléasta mar is ceart de réir na haimsire ar an lá agus caith an coisbheart oiriúnach le do thoil. Beidh na turais teoranta do 10 nduine an turas (de réir rialacháin Covid ag an am).