Unison Belfast Hills Walk for Palestine / Siúlóid Unison ar Chnoic Bhéal Feirste ar son Mhuintir Na Palaistíne

An event by Unison

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

MEET: DIVIS & BLACK MOUNTAIN CAR PARK, DIVIS ROAD, BT17 0NG

The walk will last approximately 2 hours. Suitable clothing is recommended and refreshments provided afterwards. Contact: Paul Maguire, 07522955718, pauljoe77@yahoo.com.

Unison RVH/Muckamore branch will be holding their 13th Féile walk for Palestine across the Belfast Hills on Saturday 14th August. All funds raised will go towards projects in The Lajee Centre in the Aida refugee camp, occupied West Bank. The Lajee Centre’s main aim is to provide refugee youths with cultural and educational skills and social and development opportunities. Every penny raised from the walk will be vital in financing the projects and activities within the centre. There is no fee to take part in the walk but participants are encouraged to raise as much funds as possible for this very important event.

ÁIT CHOINNE: CARRCHLÓS NA DUBHAISE AGUS AN TSLÉIBHE DHUIBH, BÓTHAR NA DUBHAISE, BT17 0NG

Mairfidh an turas thart ar 2 uair. Moltar earraí oiriúnacha a chaitheamh agus beidh sólaistí ar fáil i ndiaidh na siúlóide. Teagmháil: Paul Maguire, 07522955718, pauljoe77@yahoo.com.

Beidh brainse ORV Unison/Mhaigh Chomair ag reáchtáil a 13ú siúlóid Féile ar Chnoic Bhéal Feirste don Phalaistín ar an Satharn 14 Lúnasa. Tabharfar an t-airgead go léir a thiomsófar chun cuidiú le tionscadail in Ionad Lajee i gcampaí dídeanaithe Aida, sa Bhruach Thiar faoi Fhorghabháil. Tá sé mar phríomhaidhm ag Ionad Lajee scileanna cultúrtha agus oideachais a theagasc chomh maith le deiseanna sóisialta agus forbartha a thabhairt do dhídeanaithe óga. Beidh gach pingin a thiomsófar ón tsiúlóid ríthábhachtach do na tionscadail agus do na gníomhaíochtaí san ionad seo a mhaoiniú. Ní bheidh táille le híoc don tsiúlóid seo ach spreagfar na rannpháirtithe a mhéad airgid agus is féidir a thiomsú don imeacht mhórthábhachtach seo.