Trust Women: The Current State of Law & Service Provision for Abortion & Reproductive Health / Bíodh Muinín Agat sa Mná: Staid Reatha an Dlí & an tSoláthair Seirbhíse do Ghinmhilleadh & do Shláinte

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

This event brings together four formidable campaigners for reproductive rights to discuss the current context. The speakers will reflect on the significance of legislative change in Ireland, North and South.

They will discuss the ongoing challenges in securing reproductive rights for all women and girls.

The speakers will address the barriers preventing abortion care and services in both jurisdictions and will outline the need for concerted action and support at this critical juncture.

Speakers: Gráinne Teggart (Amnesty International), Ailbhe Smyth (Coalition to Repeal the 8th Amendment), Ruairi Rowan (Informing Choices NI) and Kellie O' Dowd (Abortion Talk Charity) who will also chair.

Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme.

Tabharfaidh an díospóireacht seo ceathrar feachtasóirí móra, atá ar son ceart atáirgthe, le chéile leis an chomhthéacs reatha a phlé. Déanfaidh na cainteoirí machnamh ar thábhacht an athraithe reachtúil in Éirinn, Thuaidh agus Theas. Pléifidh siad na dúshláin leanúnacha ar chearta atáirgthe a fháil do na mná agus na cailíní uilig.

Pléifidh na cainteoirí na constaicí atá ag cur coisc ar chúram agus seirbhísí ginmhillte sa dá dhlínse agus tabharfaidh siad achoimre ar an gá le gníomhaíocht agus tacaíocht chomhpháirteach ag an am an-tábhachtach seo.

Cainteoirí: Gráinne Teggart (Amnesty International), Ailbhe Smyth (An Chomhghuaillíocht leis an 8ú Leasú a Aisghairm), Ruairi Rowan (Informing Choices TÉ) agus Kellie O' Dowd (Abortion Talk Charity) a bheidh ann mar chathaoirleach chomh maith.

Tacaithe ag Clár Plé agus Díospóireachtaí Féile an Phobail