Tom Hartley's Walking Tour of Belfast City Cemetery/Turas Siúil Tom Hartley de Reilig Chathrach Bhéal Feirste

An event by Tom Hartley

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

MEET: MAIN GATE OF BELFAST CITY CEMETERY

Booking essential via walksinthepast@gmail.com. £5 per person.

Please have exact amount available for collection before tour begins. The numbers and conditions on the tour will be determined by Covid regulations that apply on the dates of the tour.

The City Cemetery contains graves of individuals from backgrounds whose lives are woven through the fabric of the Belfast story. The tour reminds us, that the political and cultural identity of 19th century Belfast was complex and layered. It upends stereotypes and provides a fresh approach to the history of Belfast.

ÁIT CHOINNE: PRÍOMHGHEATA REILIG CATHRACH BHÉAL FEIRSTE

Beidh áirithintí riachtanach trí walksinthepast@gmail.com. £5 an duine. Bíodh an méid airgid ceart agat le do thoil nuair a bhaileofar é roimh thús an turais. Braithfidh an líon daoine ar agus coinníollacha an turais ar na rialacháin Covid a bheidh i bhfeidhm ar dhátaí an turais.

I Reilig na Cathrach tá cuid mhór uaigheanna ina bhfuil daoine ó réimse leathan cúlraí, daoine a bhfuil a saolta fite fuaite i scéal stairiúil Bhéal Feirste.

Cuirfidh an turas i gcuimhne dúinn go raibh féiniúlacht pholaitiúil agus chultúrtha Bhéal Feirste i bhfad níos coimpléascaí agus níos srathaithe go mall sa 19ú céad. Iompóidh an turas seo na seansteiréitiopaí ar gach dóigh agus léireoidh sé cur chuige úr maidir le stair Bhéal Feirste.