The Live and The Digital: Creativity After Covid-19/ Cúrsaí Beo Agus Digiteacha: Cruthaitheacht i ndiaidh COVID-19

An event by Future Screens NI

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Register for this event here:
https://www.eventbrite.co.uk/e/future-tuesdays-atfeile-tickets-160744809051

Professor Paul Moore of Future Screens NI will host "The Live and the Digital: Creativity After Covid-19", an online event streamed live from Áras Uí Chonghaile on the Falls Road as part of Féile.

The panel will consider the question of creativity after Covid-19 and will feature the following:

• “Tsuru” by Deepa Mann-Kler

• Titanic by Michael McGlade of Yellow Design

• Experiments in Immersive Theatre by Zoe Seaton of Big Telly

• The Future of Virtual Production by Dr Declan Keeney of Ulster University

Don't miss this unique experience which will consider the future of creativity and the city of Belfast.

Cláraigh don imeacht anseo: https://www.eventbrite.co.uk/e/future-tuesdays-atfeile-tickets-160744809051

Cuirfidh an tOllamh Paul Moore ó Future Screens NI "Cúrsaí Beo agus Digiteacha: Cruthaitheacht i ndiaidh Covid-19" i láthair.

Sruthófar an t-imeacht ar líne seo ó Áras Uí Chonghaile ar Bhóthar na bhFál mar chuid de Féile. Pléifidh an painéal ceist na cruthaitheachta i ndiaidh Covid-19 agus beidh na himeachtaí seo a leanas ann chomh maith:

• “Tsuru” ag Deepa Mann-Kler

• Titanic ag Michael McGlade ó Yellow Design

• Trialacha i dTumamharclannaíocht ag Zoe Seaton ó Big Telly

• Todhchaí an Léirithe Fhíorúil ag an Dr. Declan Keeney ó Ollscoil Uladh.

Ná caill an t-eispéireas uathúil seo a phléifidh todhchaí na cruthaitheachta agus chathair Bhéal Feirste.