The Interview: Susan McKay, journalist and author of Northern Protestants: On Shifting Ground, talks to Danny Morrison / An tAgallamh: Labhraíonn Susan McKay, Iriseoir Agus Údar ‘Northern Protestant..

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

The Interview: Susan McKay, journalist and author of Northern Protestants: On Shifting Ground, talks to Danny Morrison / An tAgallamh: Labhraíonn Susan McKay, Iriseoir Agus Údar ‘Northern Protestants: On Shifting Ground’, le Danny Morrison

Twenty years on from her critically acclaimed book, Northern Protestants: An Unsettled People, award-winning journalist Susan McKay talked again to the people she then ‘uneasily’ called ‘her own’, those from a Protestant background in Northern Ireland. Her new Northern Protestants: On Shifting Ground, which is built on these interviews, has received stellar reviews, has been critically acclaimed as ‘vital reading’ and is already in its second print run. With unionism in crisis, Brexit shaking the foundations of the Good Friday Agreement and a border poll looking more and more likely, she joins Danny Morrison to discuss the people she interviewed, the issues they raised, and why these voices need to be heard. She will also talk about being labelled ‘a Lundy’.

View on also on YouTube and Facebook

Fiche bliain ó scríobh sí a leabhar ardmholta, Northern Protestants: An Unsettled People labhair an t-iriseoir, Susan McKay, a bhfuil duaiseanna buaite aici, arís leis na daoine sin ar thug sí a muintir féin othu go míshuaimneach, na daoine sin a bhfuil cúlra Protastúnach acu i dTuaisceart Éireann.

Fuair a leabhar nua Northern Protestants: On Shifting Ground, atá bunaithe ar na hagallaimh seo an-léirmheasanna agus ardmholadh é mar ‘léitheoireacht riachtanach’ agus tá an dara clórith á déanamh air cheana féin.

Tá géarchéim san aontachtachas, tá Breatimeacht ag croitheadh dúshraitheanna Chomhaontú Aoine an Chéasta, agus tá an chuma ar an scéal go mbeidh vóta ar an teorainn.

Beidh sí ag plé na ndaoine a chuir sí faoi agallamh, na ceisteanna a luaigh siad, agus na fáthanna ar chóir éisteacht leis na daoine seo, le Danny Morrison.

Labhróidh sí faoin fháth ar tugadh ‘Lundy’ uirthi chomh maith.

Amharc ar shuíomh idirlín YouTube agus Facebook