The House / An Teach

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Booking essential. Tickets will be available via https://www.eventbrite.co.uk/o/commission-forvictims-and-survivors-33831096475.

For alternative booking slots, please telephone the Commission on (028) 9031 100

Event runs 4pm - 7pm August 5th & August 6th

THE HOUSE 43 HAMILL STREET, BELFAST, BT124AA

Part exhibition, part theatre. In a house in Belfast, subjects are changed and questions avoided. Fragmented stories reflect how the legacy of The Troubles spans generations. The Commission for Victims and Survivors, Northern Ireland Housing Executive and Big Telly bring you an interactive installation, encouraging reflection, dialogue and collective healing.

AN TEACH 43 SRÁID HAMILL, BÉAL FEIRSTE, BT12 4AA

Páirt-thaispeántas, páirt-amharclann a bheas ar siúl. I dteach i mBéal Feirste, athrófar na hábhair agus seachnófar ceisteanna. Léireoidh scéalta éagsúla an dóigh a gclúdaíonn stair na dTrioblóidí na glúnta éagsúla. Cuirfidh an Coimisiún um Íospartaigh agus Marthanóirí, Feidhmeannas Tithíochta Thuaisceart Éireann agus Big Telly ionad idirghníomhach ar fáil a spreagfaidh machnamh, plé agus comhleigheas.

Beidh áirithintí riachtanach. https://www.eventbrite.co.uk/o/commission-forvictims-and-survivors-33831096475.

Le hamanna eile a chur in áirithe, cuir scairt ghutháin ar an Choimisiún ar (028) 9031 1000 le do thoil.