Sport and Partition: Past, Present, Future / Spórt Agus Críochdheighilt: San Am Atá Caite, Faoi Láthair, Sa Todhchaí

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Dr Katie Liston, senior lecturer at Ulster University, will explore what role has sport played, and continues to play, in the nature and meaning of identity on the island of Ireland, for unionists and loyalists as well as northern and southern nationalist responses to the yet unknown future. This question is important because, in sport, we are probably dealing with one of the most powerful transfer mechanisms for culture ever known to humankind. This talk explores the proximate impact of partition on sport in the 1920s and traces the consequences of this over the twentieth century, through the lens of the Olympic movement and track and field athletics. Drawing on original archival research and on interviews with current and former sports administrators, it will also consider the challenges for reconciled relationships and mutual understanding.

Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme. View on Féile an Phobail website, YouTube and Facebook.

Pléifidh an Dr. Katie Liston, léachtóir sinsearach in Ollscoil Uladh, an ról a bhí agus atá ag spórt i nádúr agus i gciall na féiniúlachta ar oileán na hÉireann, d’aontachtaithe agus do dhílseoirí móide freagraí náisiúnaithe tuaisceartacha agus deisceartacha faoi thodhchaí anaithnid. Tá an cheist seo tábhachtach mar, i spórt, is dócha go bhfuil muid ag déileáil le ceann de na meicníochtaí aistrithe is cumhachtaí do chultúr dá raibh a fhios ag an chine dhaonna riamh. Pléifidh an chaint seo garéifeacht na críochdheighilte ar spórt sna 1920í agus rianóidh sí na hiarmhairtí di seo san fhichiú céad, trí lionsa na gluaiseachta Oilimpí agus na lúthchleasaíochta raoin agus faiche. Déanfaidh sí machnamh ar na dúshláin do chaidrimh réitithe agus do chomhthuisceana fosta, agus í ag tarraingt ar bhuntaighde cartlainne agus ar agallaimh le riarthóirí reatha agus iar-riarthóirí spóirt. Tacaithe ag Clár Plé agus Díospóireachtaí Féile an Phobail.