Slavery in Ireland Re-examined / Athscrúdú ar Sclábhaíocht in Éirinn

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

The Black Lives Matter protests have encouraged historians to re-examine the eighteenth century – the era of the Enlightenment, the American and French revolutions and the 1798 Rebellion but also the era of the transatlantic slave trade. Irish people invested in the slave trade.

Jonathan Swift is best known for his patriotic Drapier’s Letters yet he supported the Asiento - the contract for supplying Spanish America with enslaved Africans.

Edmund Burke, a champion of Catholic emancipation, was silent on slavery. Professor of Irish History at Oxford, Armagh man, Ian McBride, explores the contradictions in the writings of Swift, and Burke while transatlantic slavery was reshaping Irish life.

Bhí agóidí Black Lives Matter mar spreagadh do staraithe athscrúdú a dhéanamh ar an ochtú céad deag – ré na hEagnaíocht, na réabhlóidí sna Stáit Aontaithe agus sa Fhrainc, Éirí Amach 1798 agus ré na trádála sclábhaíochta trasatlantaí chomh maith. D’infheistigh Éireannaigh sa trádáil sclábhaíochta.

Tá clú agus cáil ar Jonathan Swift dá Drapier’s Letters tírghrách ach thacaigh sé leis an Asiento – an conradh a sholáthraigh sclábhaithe Afracacha do Mheiriceá Spáinneach. D’fhan Edmund Burke, curadh ar son Fuascailt na gCaitliceach, ina thost faoin sclábhaíocht. Scrúdóidh Ian McBride, fear Ard Mhacha agus Ollamh na Staire Éireannaí in Oxford, na comhbhréagnuithe idir saothair Swift, agus Burke, agus sclábhaíocht thrasatlantach ag dul i bhfeidhm ar an saol in Éirinn ag an am céanna.