Scéim Na Bhfáinní | Fáinne Scheme

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Registration essential, please email gearoidin@glornamona.com for more details

GLÓR NA MONA, GAEL-IONAD MHIC GOILL

A night in celebration of Glór na Mona learners and their development throughout the year, with a chance for all to try for certificates from the “cúpla focal” to the fáinne ór. Music and food to follow.

Beidh ceol agus bia ann ina diaidh. Beidh clárúchán riachtanach. Cuir ríomhphost chuig gearoidin@glornamona.com le do thoil chun tuilleadh sonraí a fháil.

GAEL-IONAD MHIC GOILL

Oíche a bheas ann ina gceiliúrfar foghlaimeoirí Ghlór na Móna agus a bhforbairt i rith na bliana. Beidh deis ag gach duine scrúdú a dhéanamh agus teastas a fháil ó leibhéal an “cúpla focal” go leibhéal an “fainne óir”.