Rebuilding Tourism / Atógáil na Turasóireachta

An event by Fáilte Feirste Thiar

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

The tourism industry across Ireland and indeed the globe has been decimated by the impact of the Coronavirus global pandemic. Tourism is a notoriously resilient industry that has always bounced back.

Fáilte Feirste Thiar, the tourism development body for west Belfast, have organised this timely discussion to explore what that ‘bounce back’ should and can look like from a sustainable, social and economic development perspective.

This panel discussion will be chaired by internationally renowned tourism expert Professor Terry Stevens who has worked in over 50 destinations across the globe. The panel will be made up of tourism practitioners with experience at the local, national and international level who are involved in shaping policy and frameworks that will shape Ireland’s recovery at a local and global level.

Kathryn Thomson - Chairperson Visit Belfast, Nóirín Hegarty - Chair of the Irish Tourism Recovery Oversight Group, Harry Connolly - Director Fáilte Feirste Thiar, and Chris Armstrong - Head of Eastside Tourism.

Bhí an tionscal turasóireachta in Éirinn agus ar fud an domhain leoga scriosta de dheasca éifeacht phaindéim dhomhanda an Choróinvíris. Bíonn an tionscal turasóireachta seasmhach agus théarnaigh sí i gcónaí.

Eagróidh Fáilte Feirste Thiar, an comhlacht forbartha turasóireachta d’Iarthar Bhéal Feirste, an díospóireacht thráthúil seo leis an chuma ba chóir agus is féidir a bheith ar an ‘téarnamh’ seo a phlé ó thaobh forbartha sóisialta agus geilleagraí inbhuanaithe de. Beidh an saineolaí, a bhfuil clú idirnáisiúnta air, an tOllamh Terry Stevens, a d’oibrigh in 50 áit ar fud an domhain, ina chathaoirleach sa díospóireacht phainéil seo.

Beidh cleachtóirí turasóireachta ar an phainéal a bhfuil taithí áitiúil, náisiúnta agus idirnaisiúnta acu, agus atá páirteach i bpolasaithe agus i gcreatlacha a rachaidh i bhfeidhm ar théarnamh na hÉireann ar an leibhéal áitiúil agus dhomhanda.

Kathryn Thomson - Cathaoirleach Visit Belfast Nóirín Hegarty – Cathaoirleach an Ghrúpa Mhaoirseachta ar Théarnamh Thurasóireacht na hÉireann, Harry Connolly - Stiúrthóir Fáilte Feirste Thiar Chris Armstrong – Ceannasaí Thurasóireacht Eastside.