Prisoners' Day / Lá na n-Iarchimí

An event by Coiste

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

The Felons Club, 537 Falls Road

This year marks the 50th Anniversary of Internment and the 40th Anniversary of the epic 1981 Hunger Strike. Ex-POWs, involved in these historic dramas, will explore the personal and political legacy and impact of these events. In addition, the similar experiences of Palestinian prisoners will be examined with author Danny Morrison. Prisoners' Day is an annual event promoted by Republican ex-prisoner organisation Coiste na nIarchimí. It focuses on the real-life experiences of the 25,000 republican prisoners who served up to 100,000 years through the current phase of the Anglo-Irish conflict.

Cumann Na Meirleach, 537 Bóthar Na Bhfál

Is í seo an 50ú Comóradh ar Imtheorannú agus an 40ú Comóradh de Stailc Ocrais 1981 i mbliana. Pléifidh iarchimí, a ghlac páirt sna himeachtaí seo, oidhreacht agus éifeacht phearsanta agus pholaitiúil na gcúrsaí seo. Ina theannta sin, scrúdóidh an t-údar Danny Morrison eispéiris chosúla na gcimí Palaistíneacha. Is ócáid bhliantúil é Lá na nIarchimí arna chur chun cinn ag an eagraíocht iarchimí Poblachtacha, Coiste na nIarchimí. Díreoidh sí ar fhíoreispéiris saoil na 25,000 cime poblachtacha a chaith suas go 100,000 bliain i bpríosún le linn na tréimhse reatha den choimhlint Angla-Éireannach.