Pogroms in the Orange State / Pograim Sa Stát Oráisteach

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Numbers are limited in the Zoom event so registration is essential via https://www.eventbrite.com/e/pogroms-of-the-orange-state-tickets-16018289033.

As part of their new talk series, ‘Ag Samhlú Éire Nua-Liberty, Equality, Solidarity’ which aims to bring the urgent discussion and debate of a new Ireland to grassroots level, Glór na Mona have organised the following history panel on the origins and violent legacy of the orange state: Dr Siobhra Aiken: The Southern Context during the ‘Tan War’, Dr Fearghal Mac Bhloscaidh: Foundation of the Orange Stage and pogroms in the 1920s, Seán Mitchell: Pogroms in the 1930s and Outdoor Relief Struggle and Michael McCann: Pogroms of August 1969.

Beidh an líon daoine teoranta san imeacht zoom seo mar sin beidh clárúchán riachtanach trí https://www.eventbrite.com/e/pogroms-of-the-orange-state-tickets-160182890337.

Mar chuid dá shraith cainteanna nua, ‘Ag Samhlú Éire Nua-Saoirse, Comhionannas, Dlúthpháirtíocht’ a bhfuil aidhm aici go mbeidh an chosmhuintir páirteach sa phlé agus sa díospóireacht phráinneach ar Éirinn nua, d’eagraigh Glór na Móna an painéal staire seo a leanas ar bhunúis agus ar oidhreacht fhoréigneach an stáit oráistigh: An Dr. Siobhra Aiken: Comhthéacs an Deiscirt i rith ‘Cogadh na nDúchrónach’, An Dr. Fearghal Mac Bhloscaidh: Bunú an Stáit Oráistigh agus na bpogram sna 1920í, Seán Mitchell: Na Pograim sna 1930í agus an Streachailt Fóirithinte Allamuigh agus Michael McCann: Pograim Lúnasa 1969.