‘Obair Óige Gaeilge: A Homegrown Sector’ / ‘Obair Óige Gaeilge: Earnáil Dhúchasach’

An event by Fóram na nÓg

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

PANEL DISCUSSION OF YOUNG LEADERS ON IRISH MEDIUM YOUTH WORK AS A VEHICLE OF COMMUNITY EMPOWERMENT AND SOCIAL CHANGE

Follow Fóram na nÓg | Facebook for further information about this event including registration details.

www.facebook.com/forumnanog

This discussion organized by Foram na nÓg will trace the impact of Irish medium youth work over the years. We will hear from those who first attended the clubs, progressed to leading positions within the sector and are now the first line of defence in nurturing its radical and participatory ethos.

DÍOSPÓIREACHT PHAINÉIL IDIR CEANNAIRÍ ÓGA AR OBAIR ÓIGE GAEILGE MAR BHEALACH LEIS AN PHOBAL A CHUMHACHTÚ AGUS LE HATHRÚ SÓISIALTA A DHÉANAMH

Lean Fóram na nÓg | Facebook le tuilleadh eolais ar an imeacht seo a fháil, sonraí clárúcháin san áireamh. www.facebook.com/forumnanog

Pléifidh an díospóireacht seo arna eagrú ag Fóram na nÓg tionchar na hoibre óige Gaeilge thar na blianta. Cluinfidh muid uathu sin a d’fhreastail ar na cumainn ar dtús, a bhain príomhrólanna amach taobh istigh den earnáil agus atá anois mar an chéad líne chosanta lena meon radacach agus rannpháirteach a chothú.