Navigating Human Rights, Security, and Counter-Terrorism during a Global Pandemic / Ag Déanamh an Bhealaigh Trí Chearta an Duine, Slándáil agus Fhrithsceimlitheoireacht i Rith Paindéime Domhanda

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Fionnuala Ní Aoláin the UN Special Rapporteur on the Protection and Promotion of Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism, in conversation with Padraig Ó Muirigh. Fionnuala assesses how a number of countries have used the opportunity of tackling Covid 19 to broaden their security and counterterrorism powers – with consequences for discrimination, policing, and freedom of expression and assembly across the globe over the course of the past 18 months.

Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme

Beidh Fionnuala Ní Aoláin, Rapóirtéir Speisialta na NA ar Chosaint agus Chur Chun Cinn Chearta an Duine agus na Saoirse Bunúsaí nuair a Chuirtear i gCoinne na Sceimhlitheoireachta, ag caint le Padraig Ó Muirigh.

Déanfaidh Fionnuala measúnú ar an dóigh ar bhain roinnt tíortha úsáid as an deis le tabhairt faoi Covid 19 agus a gcumhachtaí slándála agus frithsceimhlitheoireachta a mhéadú ag an am céanna.

Dá deasca seo bhí iarmhairtí ann do leithcheal, do phóilíneacht agus do shaoirse cainte agus tionóil ar fud an domhain le linn na 18 mí anuas. Tacaithe ag Clár Plé agus Díospóireachtaí Féile an Phobail