Momentum Behind Ireland’s Constitutional Debate / An Móiminteam Taobh Thiar Den Díospóireacht Bhunreachtúil ar Éirinn

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

The constitutional debate about Ireland’s political future is developing an impressive momentum.

Zoom meetings have attracted large audiences keen to debate the key issues: a date for the referendum, reunification and political structures, the role and place of unionists and their concerns, the economy, the health service, the Irish language and the impact of Brexit.

Leading figures, elected to the Dáil and Seanad: - Seanadóir Frances Black, Neale Richmond, Fine Gael TD, Seanadóir Niall Ó Donnghaile, Sinn Féin and Jim O’Callaghan, Fianna Fáil TD - will add their voices to the growing debate.

Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme

Tá móiminteam iontach ag teacht chun cinn ar an díospóireacht bhunreachtúil faoi thodhchaí pholaitúil na hÉireann.

Mheall cruinnithe Zoom lucht féachana mór a raibh fonn orthu príomhcheisteanna a phlé: dáta do reifreann, athaontú agus na struchtúir pholaitiúla, ról agus áit aontachtaithe agus a mbuarthaí, an geilleagar, an tseirbhís sláinte, an Ghaeilge agus éifeacht an Bhreatimeachta.

Cuirfidh príomhdhaoine, tofa chun na Dála agus an tSeanaid: Seanadóir Frances Black, Neal Richmond, TD Fhine Gael, Seanadóir Niall Ó Donnghaile, Sinn Féin agus Jim O’Callaghan, TD Fhianna Fáil a dtuairimí in iúl sa díospóireacht seo atá ag dul i méid