"Marketing the Message" - A Conversation around the Manipulation by Marketing Companies and Breastmilk Substitutes / “Ag Margaíocht na Teachtaireachta”

An event by Breastival

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

This event is being held both via zoom and live-streamed on www.Facebook.com/breastivalNI. Email babyspace@breastival.co.uk to book a place on the zoom.

Join Breastival for a discussion on the baby food industry’s marketing practices, how they can influence feeding decisions and public health, and how local government can enforce legislation to protect against these marketing practices. Discussion is followed by a screening of Danis Tanovic’s award winning movie “Tigers”. The Breastival festival is running online this year from 1st-7th August.

Beidh an t-imeacht seo ar siúl ar Zoom agus beidh sé á bheoshruthú ar www.Facebook.com/breastivalNI. Cuir ríomhphost chuig babyspace@breastival.co.uk le háit ar Zoom a chur in áirithe.

Bígí ann le Breastival do phlé ar chleachtais mhargaíochta thionscal an bhia do leanaí, ar an dóigh ar féidir leo tionchar bheith acu ar bhearta cothaithe agus ar shláinte phoiblí agus ar an dóigh ar féidir leis an rialtas áitiúil reachtaíocht a chur i bhfeidhm le cosaint a thabhairt in aghaidh na gcleachtas margaíochta seo. Léireofar scannán Danis Tanovic “Tigers” a bhfuil duaiseanna buaite aige i ndiaidh an phlé. Beidh féile Breastival ar siúl ar líne i mbliana ó 1-7 Lúnasa.