Loyalist and Republican Perspectives on Educational Underachievement / Peirspictíochtaí Poblachtánach agus Dílseoirí ar Thearcghnóthachtáil Oideachais

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

This online roundtable discussion explores recent research carried out by Stranmillis University College and St Mary’s University College. The paper provides a platform for Republican and Loyalist former prisoners to discuss their own childhood educational experiences (formal and informal), how their education was shaped by, or interrupted by, the conflict, and how they now view education and its role in society. They will present their perspectives on the current educational challenges facing working class loyalist and republican communities and to explore constructive solutions to address educational inequality and raise aspiration and achievement. With representatives from the Loyalist and Republican Ex-prisoner communities, and jointly chaired by co-authors of the research Dr Noel Purdy (Stranmillis University College) and Professor Peter Finn (St Mary’s University College). View on Féile an Phobail website, YouTube and Facebook. Supported by Féile an Phobail’s Community Engagement Programme.

Pléifidh an díospóireacht ar líne seo an taighde déanach a bhí déanta ag Coláiste Ollscoile an tSrutháin Mhilis agus Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Tabharfaidh an páipéar seo deis d’iarchimí Poblachtacha agus Dílseora eispéiris oideachais a n-óige féin (foirmiúil agus neamhfhoirmiúil) a phlé. Labhróidh siad faoin dóigh a raibh tionchar ag an choimhlint ar, nó ar chuir an choimhlint isteach ar a n?oideachas móide cuirfidh siad a mbarúlacha in iúl faoi oideachas sa lá atá inniu agus faoina ról sa tsochaí. Cuirfidh siad a bpeirspictíochtaí in iúl faoi na dúshláin oideachais reatha atá ag pobail dílseora agus phoblachtacha den lucht oibre agus pléifidh siad réitigh fhiúntacha le tabhairt faoi éagothromaíocht oideachais agus le dóchais a thabhairt agus gnóthachtáil a ardú. Le hionadaithe ó phobail iarchimí Dílseora agus Poblachtacha. Beidh comhúdair an taighde, an Dr. Noel Purdy (Coláiste Ollscoile an tSrutháin Mhilis) agus an tOllamh Peter Finn (Coláiste Ollscoile Naomh Muire), ina gcomhchathaoirligh sa díospóireacht. Amharc ar shuíomh idirlín Féile an Phobail, YouTube agus Facebook Tacaithe ag Clár Rannpháirtíochta Pobail Féile an Phobail.