Lost Presbyterian Meeting Houses of 19th Century Inner City Belfast / Tithe Tionóil Preispitéireacha Caillte an 19ú Céad i gCeantair Ionchathrach Bhéal Feirste

An event by Tom Hartley

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

From 1668 until the end of the 19th Century Presbyterian Meeting Houses in inner city Belfast played an important role in the life of the City Centre. Today many of these old meeting Houses have disappeared. This online PowerPoint presentation by historian Tom Hartley, tracks their disappearance.

Ó 1668 go dtí deireadh an 19ú Céad bhí ról tábhachtach ag Tithe Tionóil Preispitéireacha i gceantair ionchathrach Bhéal Feirste i saol Lár na Cathrach. Sa lá atá inniu, níl mórán de na seantithe tionóil seo ann níos mó ar an drochuair.

Déanfaidh an staraí agus an t-údar áitiúil, Tom Hartley, cur i láthair ar líne ar PowerPoint ina rianóidh sé na fáthanna ar cailleadh iad.