Lifelong Left Wing, Trade Union Activist / Gníomhaí Ceardchumainn Fadsaoil Den Eite Chlé

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

The autobiography ‘From Lucifer to Lazarus’ charts the life of trade unionist and lifelong left wing activist Mick O’Reilly. Mick takes us through a ‘life on the left’, steeped in activism. Inside the trade union movement and on the streets, Mick supported the demands of the hunger strikers for political status in 1981.

In conversation with Jim Gibney, Mick will explore his social and political memoire, his support for a united Ireland, his upbringing and the poverty he witnessed which shaped his politics and life.

Rianaíonn an fhéinbheathaisnéis ‘From Lucifer to Lazarus’ saol an ghníomhaí ceardchumainn fadsaoil den eite chlé, Mick O’Reilly.

Tugann Mick cuntas ar ‘a shaol ar an eite chlé’, i ngníomhaíochas go smior. Thacaigh Mick le héilimh na stailceoirí ocrais do stádas polaitiúil in 1981, i ngluaiseacht na gceardchumann agus ar na sráideanna. Ina chomhrá le Jim Gibney, pléifidh Mick a chuimhní cinn sóisialta agus polaitiúla, a thacaíocht d’Éirinn aontaithe, a thógáil agus an bhochtaineacht a chonaic sé a raibh tionchar aici ar a pholaitíocht agus ar a shaol.