Legacy-the Whole Truth and Nothing but the Truth? / Oidhreacht - an Fhírinne Iomlán agus an Fhírinne Amháin?

An event by Pat Finucane Centre

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

In the wake of the collapse of the trial of Soldier ‘F’ the Pat Finucane Centre has organised this online discussion with a Bloody Sunday relative and stakeholders from the legal profession and NGOs.

London clearly has no interest in human rights or the rule of law. If access to justice is deliberately blocked where does that leave bereaved families and wider society? Organised by Pat Finucane Centre.

Indiaidh na teipe ar thriail an tSaighdiúra ‘F’, beidh an díospóireacht ar líne seo eagraithe ag Ionad Pat Finucane le gaol íospartach Dhomhnach na Fola agus páirtithe leasmhara ón lucht dlí agus ó ENRí. Is léir nach bhfuil suim ag Rialtas na Breataine i Londain i gcearta an duine nó i riail an dlí.

Má chuirtear bac ar an rochtain ar cheartas d’aon turas, cá bhfágann sin na teaghlaigh a bhfuil a ndaoine muinteartha leo caillte agus an tsochaí i gcoitinne? Eagraithe ag Ionad Pat Finucane