Launch of Ballymurphy Poems/Seoladh ‘Ballymurphy Poems’

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

This event is free but booking is essential via Springhill Community House on 028 9032 6722.

CORPUS CHRISTI CHURCH, SPRINGHILL GROVE, BT12 7SL

This event launches ‘Ballymurphy Poems’, a collection of poems by Eilish Rooney reflecting on the Ballymurphy Massacre inquests and family pen portraits of victims. Eilish grew up in Ballymurphy. She attended St Rose's Secondary School and taught in Springhill Community House, Conway Education Centre and Ulster University. She is Scholar Emeritus at the university's Transitional Justice Institute. After a reading of some poems, Eilish will discuss what inspired her to write them.

CORPUS CHRISTI CHURCH, SPRINGHILL GROVE, BT12 7SL

Saorimeacht is ea é ach beidh áirithintí riachtanach trí Theach Chnoc Chluanaí ar 028 9032 6722.

Seolfaidh an t-imeacht seo ‘Ballymurphy Poems’, cnuasach dánta arna scríobh ag Eilish Rooney a dhéanann machnamh ar fhiosrúcháin báis Ár Bhaile Uí Mhurchú agus ar phortráidí pinn na dteaghlach de na híospartaigh. Tógadh Eilish i mBaile Uí Mhurchú. D’fhreastail sí ar Mheánscoil Naomh Róise agus theagasc sí i dTeach Pobail Chnoc Chluanaí, Ionad Oideachais Mhic Con Midhe agus in Ollscoil Uladh. Is Scoláire Emeritus í in Institiúid Ceartais Idirthréimhsigh na hollscoile. I ndiaidh di roinnt dánta a léamh, pléifidh Eilish na rudaí a bhí á spreagadh na dánta seo a scríobh.