Visual Arts - John Mallon "Beauty On Our Doorstep"

An event by John Mallon

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

KENNEDY CENTRE MALL, OUTSIDE SAINSBURY’S

Thu 5th – Sun 15th August

Photography is John’s great passion. Having suffered from mental health problems in the past, he now speaks about this publicly and uses his work to inspire positivity.

MEAL IONAD UÍ CHINNÉIDE (TAOBH AMUIGH DE SAINSBURY’S)

Déardaoin 5 – Dé Domhnaigh 15 Lúnasa

Tá dúil mhór ag John sa ghrianghrafadóireacht. De dheasca go raibh fadhbanna sláinte meabhrach aige roimhe, labhraíonn sé go poiblí anois fúithi seo agus úsáideann sé a chuid oibre le dearfacht a spreagadh.