‘Ireland Should be Free’ (Marcus Garvey 1920)

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

This talk explores international reactions to the world's first anti-colonial revolution and examines the influence on other anti-imperial struggles around the world. The speakers will investigate who was inspired by what was happening in Ireland and who else internationally was struggling against colonialism/ imperialism at that time.

Panelists: Darragh Gannon and Liz Gillis with chair Mike Ritchie, human rights activist and advocate.

Dr Darragh Gannon is AHRC Research Fellow at Queen's University Belfast and ICUF Beacon Fellow at the University of Toronto. Historian Liz Gillis is from the Liberties in Dublin and is the author of six books about the Irish Revolution 1913-1923. Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme.

View on Féile an Phobail website, YouTube and Facebook

Pléifidh an chaint seo na freagairtí idirnáisiúnta don chéad réabhlóid fhrithchoilíneach ar an domhan agus iniúchfaidh sí an tionchar a bhí aici ar na streachailtí frithimpiriúla eile ar fud an domhain. Beidh na cainteoirí ag fiosrú na ndaoine sin a bhí spreagtha ag cúrsaí a bhí ag dul ar aghaidh in Éirinn agus na ndaoine eile ar fud an domhain a bhí ag streachailt in éadan an choilíneachais/an impiriúlachais ag an am sin.

Painéalaithe: Darragh Gannon agus Liz Gillis. Beidh Mike Ritchie, gníomhaí agus abhcóide um chearta an duine, ina chathaoirleach uirthi.

Is Comhalta Taighde AHRC é an Dr Darragh Gannon in Ollscoil na Banríona agus is Comhalta Eiseamláire ICUF é in Ollscoil Toronto fosta.

Is as na Na Saoirsí i mBaile Átha Cliath í an staraí Liz Gillis agus is údar shé leabhar faoi Réabhlóid na hÉireann 1913-1923 í. Tacaithe ag Clár Plé agus Díospóireachtaí Féile an Phobail.

Amharc ar shuíomh idirlín Féile an Phobail, YouTube agus Facebook