International Day – Celebrating International Day of The World’s Indigenous People with Our Food Fayre, Live Music and Dance / Lá Idirnáisiúnta – Ag Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta Dhaoine Dúchasacha...

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

CONWAY MILL ATRIUM

International Day – Celebrating International Day of The World’s Indigenous People with Our Food Fayre, Live Music and Dance / Lá Idirnáisiúnta – Ag Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta Dhaoine Dúchasacha an Domhain lenár nAonach Bia, mar aon le Ceol agus Rince beo

Our newcomer and ethnic minority communities deliver an exciting cultural experience with food, music, dance and art. Featuring foods from Syria, Palestine, Poland, Albanian, Greece, Nigeria, Mongolian, Ireland and China.

(NB: Free food portions will be served as samples and not full meals) In partnership with the Whiterock Children’s Centre, West Belfast Round Table and South Belfast Round Table. Part of Féile an Phobail’s Community Engagement and Youth Arts Programmes. Supported by The Executive Office, T:BUC (Together Building United Communities) Good Relations

AITRIAM MHUILEANN MHIC CON MIDHE

Cuirfidh ár bpobail nua agus mionlaigh eitnigh eispéireas cultúrtha i láthair le bia, ceol, rince agus ealaín. Beidh bia ann ón tSiria, ón Phalaistín, ón Pholainn, ón Albáin, ón Ghréig, ón Nigéir, ón Mhongóil, ó Éirinn agus ón tSín. (NB: Riarfar na sciartha bia saora mar shamplaí agus chan mar bhéilí iomlána). I gcomhar le hIonad Páistí na Carraige Báine, Round Table Iarthar Bhéal Feirste agus Round Table Dheisceart Bhéal Feirste.

Mar chuid de Chláir Rannpháirtíochta Pobail agus Ealaíon Óige Féile an Phobail. Tacaithe ag Oifig an Fheidhmeannais, T:BUC (Together Building United Communities).