Historian and Author Philip Orr in Conversation With Belfast Telegraph Editor Gail Walker, about his recent book the Illustrated History of Flight / An Staraí agus an t-Údar, Philip Orr, i gcomhrá...

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Historian and Author Philip Orr in Conversation With Belfast Telegraph Editor Gail Walker, about his recent book the Illustrated History of Flight / An Staraí agus an t-Údar, Philip Orr, i gcomhrá le hEagarthóir an Belfast Telegraph, Gail Walker, faoina leabhar ‘The Illustrated History of Flight’

In January 2021, Philip's book of autobiographical prose and poems was published. For many years, his late father was a clergyman in rural County Down and then on the Shankill Road and the Rathcoole estate. The book is Philip's attempt to give a voice to those who grew up as he did in an Evangelical world that prized its British identity and its service in the security forces. As the title suggests, Philip is also interested in the role of emigration in the Unionist narrative. Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme in Conjunction with Shankill Library. View on Féile an Phobail website, YouTube and Facebook.

I mi Eanáir 2021, foilsíodh leabhar Philip de phrós agus de dhánta féinbheathaisnéiseacha. Bhí a athair nach maireann ina mhinistir faoin tuath i gcontae an Dúin le cuid mhór blianta agus ansin ar Bhóthar na Seanchille agus ar eastát Ráth Cúile. Is iarracht é leabhar Phillip deis a thabhairt do na daoine sin a d’fhás aníos cosúil leis ar dhomhan Soiscéalach a dtuairimí a chur in iúl, daoine ar mór acu a bhféiniúlacht Bhriotanach agus a seirbhís sna fórsaí slándála. Mar a chuireann an teideal in iúl, tá suim ag Philip i ról na himirce de réir na hinsinte Aontachtaí. Tacaithe ag Clár Plé agus Díospóireachtaí Féile an Phobail i gcomhar le Leabharlann na Seanchille. Amharc ar shuíomh idirlín Féile an Phobail, YouTube agus Facebook.