Glanadh an tSléibhe / Black Mountain Clean Up

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

About this event

MEET: NEWHILL YOUTH AND COMMUNITY CENTRE

Join the team at Glór na Mona to help take care of our Black Mountain. We understand the importance of our environment, and to this end we will be climbing / walking the mountain and lifting disgarded rubbish and other items that would harm the local environment. Meeting outside Newhill Youth and Community Centre.

Please bring gloves, litter pickers and any other cleaning equipment. Make sure to wear appropriate clothing!

No booking required for this event. Contact oifig@glornamona.com with any enquiries

ÁIT CHOINNE: IONAD ÓIGE AGUS POBAIL NEWHILL

Bí le foireann Ghlór na Móna agus tabhair aire dár Sliabh Dubh. Tuigeann muid tábhacht ár dtimpeallachta, agus mar gheall uirthi sin beidh muid ag dreapadh / ag siúl ar an sliabh agus ag tógáil bruscair chaite agus ábhar ar bith eile a dhéanfadh dochar don timpeallacht áitiúil.

Áit choinne: taobh amuigh d’Ionad Óige agus Pobail Newhill. Tabhair lámhainní, bainteoirí bruscair, agus trealamh glantóireachta ar bith eile leat le do thoil. Déan cinnte go gcaithfidh tú éadaí oiriúnacha!

Ní gá duit áit a chur in áirithe don imeacht seo. Má bhíonn ceist ar bith agat cuir ríomhphost chuig oifig@glornamona.com