Freedom Next Time - Lessons from Post-apartheid South Africa / Beidh Saoirse Ann an Chéad Uair Eile - Ceachtanna Ón Afraic Theas i nDiaidh na Cinedheighilte

An event by Glór na Móna

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Register via Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/freedom-next-timetickets-160179301603

As part of Glór na Móna’s new talk Series, ‘Ag Samhlú Éire Nua- Liberty, Equality, Solidarity’ which aims to bring the urgent discussion and debate of a new Ireland to grassroots level, this online talk has been organised to draw on the South African example.

Speakers include Prof Nigel Gibson, Emerson College, Boston and Thapelo Mohapi, General Secretary of Abahlali base Mjondolo South African Shack Dwellers Movement.

Mar chuid de shraith cainteanna nua Ghlór na Móna, ‘Ag Samhlú Éire Nua- Liberty, Equality, Solidarity’ a bhfuil aidhm aici go mbeidh an chosmhuintir rannpháirteach sa plé agus sa díospóireacht ar Éirinn nua, eagraíodh an chaint ar líne seo le leas a bhaint as eiseamláir na hAfraice Theas. I measc na gcainteoirí ann beidh an tOllamh Nigel Gibson, Coláiste Emerson, Bostún agus Thapelo Mohapi, Ard-Rúnaí Ghluaiseacht Chónaitheoirí Botháin na hAfraice Theas Abahlali base Mjondolo.

Cláraigh trí Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/freedom-next-timetickets-160179301603