Fermanagh - From Plantation to Peace Process / Fear Manach - Ó Phlandáil Go Próiseas Na Síochána

An event by Pat Finucane Centre

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Author and Justice for the Forgotten co-ordinator, Margaret Urwin in conversation with Denzil McDaniel, former editor of the Impartial Reporter, on her recent publication on the impact of the Troubles on the border county.

Why were loyalist paramilitaries so inactive in Fermanagh? Did the Irish government, as some claim, turn a blind eye to cross-border attacks by the IRA?

A fascinating insight into our recent history focussed on this largely rural border county.

Organised by the Pat Finucane Centre.

Beidh an t-údar agus comhordaitheoir Justice for the Forgotten, Margaret Urwin ag caint le Denzil McDaniel, iareagarthóir Impartial Reporter, faoin fhoilseachán is déanaí s’aicisean ar éifeacht na dTrioblóidí ar an chontae teorann.

Cén fáth a raibh na paraimíleataigh dhílseacha neamhghníomhach i bhFear Manach? Ar thug Rialtas na hÉireann, mar a líomhnaíonn roinnt daoine, neamhaird ar ionsaithe trasteorann an IRA? Léargas spéisiúil is ea é ar ár stair dhéanach, a dhíreoidh ar an chontae teorann tuaithe seo den chuid is mó.

Eagraithe ag Ionad Pat Finucane