Féile Carnival Parade / Paráid Charnabhail Féile

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

ASSEMBLE DUNVILLE PARK 12PM, DEPART 1PM

Registration essential for participating groups. Deadline for parade registration Friday 30th July 2021. For T&C’s and registration details contact Joe, joe@feilebelfast.com or 02895609984.

Supported by Active Communities Network, Kennedy Centre, Park Centre and Translink

After a very turbulent and difficult 18 months, the theme of this year’s Carnival Parade is a ‘celebration of community resilience’. All across our communities, throughout the Covid 19 pandemic, communities responded with a real sense of cohesion, endeavour, care for one another and going that extra mile.

Ordinary people, be they our health care staff, teachers, our young people, delivery drivers, supermarket workers, friends and neighbours, pulled together to do what was needed, and really showcased the best attributes of our community, once more demonstrating the resilience and community spirit that we have become famous for.

This year’s carnival parade will be awash with colour and culture, and will celebrate the spirit of this community. The parade is open to all organised community, youth, arts, educational & sporting groups and individuals to attend. It is a great opportunity to promote and celebrate your achievements, such as a sporting, community, youth, arts, or dance group, training provider, or even a local business, you are all part of the local community fabric!!

BAILIGÍ LE CHÉILE I PÁIRC DHÚN BHILLE 12I.N. IMEOIDH AN PHARÁID AR 1I.N.

! Beidh clárú sa pharáid riachtanach do na grúpaí ar mhaith leo páirt a ghlacadh inti. Is é Dé hAoine 30 Iúil 2021 an spriocdháta le clárú don pharáid. Le téarmaí agus coinníollacha mar aon leis na sonraí clárúcháin a fháil cuir ríomhphost chuig Joe, joe@feilebelfast.com nó cuir scairt ghutháin ar 02895609984.

Indiaidh 18 mhí an-chorracha agus an-deacra, is é téama Pharáid Charnabhail na bliana seo ná ‘ceiliuradh ar theacht aniar an phobail’. Thug ár bpobail go léir aghaidh ar dhúshlán phaindéim Covid 19 le chéile agus go dícheallach. Thug siad aire dá chéile agus rinne siad iarrachtaí ar leith. Tháinig gnáthdhaoine, bíodh siad ina n-oibrithe cúraim sláinte, múinteoirí, ndaoine óga, dtiománaithe seachadta, n-oibrithe ollmhargaidh, gcairde agus a gcomharsana le chéile leis na rudaí a bhí de dhíth a dhéanamh. Léirigh siad scoth-thréithe ár bpobail, an teacht aniar agus meon an phobail sin as a bhfuil clú agus cáil orainn. Beidh paráid charnabhail na bliana seo lán de dhathanna agus de chultúr, agus beidh muid ag ceiliúradh meon an phobail seo.

Tá fáilte roimh ghrúpaí pobail, óige, ealaíon, oideachais agus spóirt eagraithe uilig agus roimh dhaoine aonair freastal ar an pharáid charnabhail. Is deis iontach í seo d’éachtaí a chur chun cinn agus a cheilúradh, amhail grúpa spóirt, pobail, óige, ealaíon nó rince, soláthraí traenála nó gnó áitiúil fiú, mar tá sibh uilig mar chuid de chreatlach an phobail áitiúil!!