Cuimhní na Cultúrlainne – 30 Bliain ar an tSaoil - All Day, On Air Event

An event by Raidió Fáilte

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Tune in to 107.1 FM or www.raidiofailte.com throughout the day. Contact Séamus on pobal@raidiofailte.com or 02890 310013 with any enquiries.

Celebrating 30 years since the opening of Cultúrlann McAdaim Ó Fiaich, Raidió Fáilte will broadcast live and pre-recorded programmes throughout Wednesday 11th August looking at the history and growth of this important cultural hub, including significant programmes broadcast when the radio station was based upstairs in the Cultúrlann

Tiúnáil isteach ar 107.1 FM nó www.raidiofailte.com i rith an lae. Déan teagmháil le Séamus ar pobal@raidiofailte.com nó 02890 310013 má bhíonn ceist ar bith agat.

Mar cheiliúradh ar 30 bliain ó osclaíodh Cultúrlann McAdaim Ó Fiaich, beidh Raidió Fáilte ag craoladh cláracha beo agus réamhthaifeadta i rith an lae a phléifidh le stair agus fás an mhoil chultúrtha thábhachtaigh seo, ina measc, cláracha mórthábhachtacha a craoladh nuair a bhí an stáisiún raidió lonnaithe thuas staighre sa Chultúrlann.