Connection/Reconnection in Ireland – the Impact of Partition and Potential for the Future / Ceangal / Athcheangal in Éirinn - Éifeacht na Críochdheighilte agus na Féidearthachtaí don Todhchaí

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

This talk explores the far-reaching impact of partition on transport, infrastructure and services in Ireland. The challenges of overcoming that legacy and the agenda for reconstruction and renewal will also be explored.

Speakers: Historian Cormac Moore and Strategist David Gavaghan.

Chair: Journalist Susan McKay

Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme.

Pléifidh an chaint seo éifeacht fhorleathan na críochdheighilte ar iompar, ar bhonneagar agus ar sheirbhísí in Éirinn. Pléifear na dúshláin leis na torthaí sin a shárú agus clár oibre na hatógála agus na hathnuachana chomh maith. Cainteoirí: An staraí Cormac Moore agus an straitéisí David Gavaghan.

Cathaoirleach: an t-iriseoir Susan McKay.

Tacaithe ag Clár Plé agus Díospóireachtaí Féile an Phobail