Coiste Irish Political Tours - The Milltown Cemetery Tour / Turas de Reilig Bhaile An Mhuilinn

An event by Coiste

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

THIS IS A BOOK ON DEMAND TOUR

Booking is essential. Date and time to be arranged when making your booking. £50 for groups from 1 to 4 people, for every additional person there is £12pp fee.

All tours are subject to change depending on the current public health regulation. Contact: Michela, 028 90200770, tours@coiste.com

Please note that all Coiste Tours are walking tours so please wear appropriate footwear and dress suitable for the weather

MEET: MILLTOWN CEMETERY, ENTRANCE GATE

The Milltown Cemetery tour lasts approximately two hours and visits Republican burial grounds which are located in different parts of the cemetery.

The tour also tells the story of several individuals who played leading roles in the fight for Irish Independence at different periods throughout our history.

Beidh áirithintí riachtanach. Socrófar an dáta agus an t-am nuair a chuirfidh tú do thuras in áirithe. £50 do ghrúpaí ó 1 go 4 dhuine. Gearrfar an táille £12 an duine ar gach duine breise.

Is féidir le sonraí gach turas athrú de réir na rialachán sláinte poiblí a bheidh i bhfeidhm ag an am. Teagmháil: Michela, 028 90200770, tours@coiste.com

Tabhair faoi deara le do thoil gur turais siúil iad go léir Turais Coiste mar sin de, caith an coisbheart oiriúnach agus bíodh éadaí oiriúnacha ort de réir na haimsire ar lá an turais

ÁIT CHOINNE: GEATAÍ IONTRÁLA REILIG BHAILE AN MHUILINN

Mairfidh an turas thart ar dhá uair agus tabharfaidh sé cuairt ar na reiligí Poblachtacha atá suite in gcodanna éagsúla den reilig.

Inseoidh an turas seo scéal roinnt daoine a raibh príomhrólanna acu sa troid le saoirse na hÉireann a bhaint amach i dtréimhsí éagsúla ar fud fad ár staire.