Coiste Irish Political Tours - “From Guerrilla War To Government” The Ballymurphy Story Tour / “Ó Threallchogaíocht Go Rialtas” Turas ar Scéal Bhaile Uí Mhurchú

An event by Coiste

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

THIS IS A BOOK IN DEMAND TOUR

Booking is essential. Date and time to be arranged when making your booking. £50 for groups from 1 to 4 people, for every additional person there is £12pp fee.

All tours are subject to change depending on the current public health regulation. Contact: Michela, 028 90200770, tours@coiste.com

Please note that all Coiste Tours are walking tours so please wear appropriate footwear and dress suitable for the weather

MEET: BALLYMURPHY MEMORIAL GARDEN (JUNCTION OF SPRINGFIELD ROAD/DIVISMORE WAY)

This tour provides a fascinating insight into the resistance of the people in Ballymurphy to British rule in Ireland. Every street has its own story to tell in the form of local people - not just those who were involved directly in the armed struggle to end British occupation but of those who lived there and witnessed events that shaped their lives.

Beidh áirithintí riachtanach. Socrófar an dáta agus an t-am nuair a chuirfidh tú do thuras in áirithe. £50 do ghrúpaí ó 1 go 4 dhuine. Gearrfar an táille £12 an duine ar gach duine breise.

Is féidir le sonraí gach turas athrú de réir na rialachán sláinte poiblí a bheidh i bhfeidhm ag an am. Teagmháil: Michela, 028 90200770, tours@coiste.com

Tabhair faoi deara le do thoil gur turais siúil iad go léir Turais Coiste mar sin de, caith an coisbheart oiriúnach agus bíodh éadaí oiriúnacha ort de réir na haimsire ar lá an turais

ÁIT CHOINNE: GAIRDÍN CUIMHNEACHÁIN BHAILE UÍ MHURCHÚ (GABHAL BHÓTHAR CHLUANAÍ/BEALACH DHUBHAIS MHÓIR)

Mairfidh an turas thart ar dhá uair agus tabharfaidh sé cuairt ar na reiligí Poblachtacha atá suite in gcodanna éagsúla den reilig.

Inseoidh an turas seo scéal roinnt daoine a raibh príomhrólanna acu sa troid le saoirse na hÉireann a bhaint amach i dtréimhsí éagsúla ar fud fad ár staire.