The Annual Caoimhín Holland & Pat O’Hare Award & Monster Trad Session / Duais Bhliantúil Caoimhín Holland agus Pat O’Hare & Mórsheisiún Ceoil Thraidisiúnta

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

BOOKING ESSENTIAL

CONTACT nagaeilabu@googlemail.com or 07803501916

The annual Caoimhín Holland & Pat O’Hare award recognises individuals who work to promote our beautiful native tongue. This year the award will go to Linda Ervine who has been driving the development and promotion of the language in her native East Belfast.

There will be a live monster traditional session (depending on current restrictions) with performances by our finest traditional musicians.

Tugann Duais Bhliantúil Caoimhín Holland agus Pat O’Hare aitheantas do dhaoine aonair a chuireann ár dteanga dhúchais álainn chun cinn. Bronnfar duais na bliana seo ar Linda Ervine a bhí ag obair go díograiseach leis an Ghaeilge a fhorbairt agus a chur chun cinn in Oirthear Bhéal Feirste, a ceantar dúchais féin. Beidh mórsheisiún ceoil thraidisiúnta beo ann (ag brath ar na srianta reatha) ina mbeidh ár scothcheoltóirí traidisiúnta ag seinm.

Teaghmháil: nagaeilabu@googlemail.com / 07803501916