Breaking Down the Walls / Ag Sárú na mBallaí

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

An exploration of the removal of the Peace Walls with only 2 years remaining as part of local Government plans to take the walls down.

This online panel discussion talks to local representatives and policy makers on this impending move. Panel to be confirmed.

Part of Féile an Phobail’s Community Engagement Programme. Supported by The Executive Office, T:BUC (Together Building United Communities) Good Relations

Plé is ea é ar na Ballaí Síochána a bhaint agus gan ach 2 bhliain fágtha mar chuid de phleananna an Rialtais áitiúil na ballaí a bhaint.

Sa díospóireacht phainéil seo labhrófar le hionadaithe áitiúla agus le lucht déanta beartas ar an bhaint seo atá ar na bacainn. Painéal le dearbhú.

Mar chuid de Chlár Rannpháirtíochta Pobail Féile an Phobail. Tacaithe ag Oifig an Fheidhmeannais, T:BUC (Together Building United Communities) Good Relations