Bobby Sands and the 1981 Hunger Strikes: Still Inspiring after All These Years - Denis O’Hearn: In conversation with Séanna Walsh / Roibeárd Ó Seachnasaigh agus Stailceanna Ocrais 1981: Ag Spreaga..

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Bobby Sands and the 1981 Hunger Strikes: Still Inspiring after All These Years - Denis O’Hearn: In conversation with Séanna Walsh / Roibeárd Ó Seachnasaigh agus Stailceanna Ocrais 1981: Ag Spreagadh Go Fóill. Denis O’Hearn: i gcomhrá le Séanna Walsh

The hunger strikes of 1981 had a huge impact in Ireland, changing the nature of the political landscape up until today. But it may be surprising to hear how the hunger strikes impacted the rest of the world, and still do. Denis O'Hearn discusses how his biography of Bobby Sands, Nothing, but an Unfinished Song, has impacted struggles across the world in the fifteen years since it was published.

He tells stories ranging from super maximum-security prisons in the United States, to political prisons in the Basque Country and Turkey, to the struggle for liberation of Rojava, the Kurdish region of northern Syria and Iraq.

In all of these instances, the Irish hunger strikers had an enormous and positive impact on struggles for liberation and social justice.

Supported by Féile an Phobail’s Debates and Discussion Programme.

Bhí tionchar ollmhór ag na stailceanna ocrais in 1981 ar Éirinn. D’athraigh siad nádúr an tírdhreacha pholaitiúil suas go dtí an lá inniu. D’fhéadfadh sé bheith suimiúil le cluinstin faoin tionchar a bhí agus atá acu go fóill ar an domhan.

Pléifidh Denis O'Hearn an dóigh a raibh tionchar ag a bheathaisnéis ar Roibeárd Ó Seachnasaigh, Nothing, but an Unfinished Song, ar streachailtí ar fud an domhain sna cúig bliana déag ó foilsíodh é. Inseoidh sé scéalta faoi phríosúin uasshlándála sna Stáit Aontaithe, faoi phríosúin pholaitiúla i dTír na mBascach agus sa Tuirc, agus faoin streachailt le Rojava, an réigiún Coirdíneach i dtuaisceart na Siria agus na hIaráice, a shaoradh. I ngach cás, bhí tionchar ollmhór agus dearfach ag stailceoirí ocrais na hÉireann ar streachailtí le saoirse agus ceartas sóisialta a bhaint amach.

Tacaithe ag Clár Plé agus Díospóireachtaí Féile an Phobail