Black Box Projects, Surviving Lockdown through Art & Music / Tionscadail Black Box, ag Maireachtáil sa Dianghlasáil Trí Ealaín agus Cheol

An event by The Black Box

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Registration in advance is essential via outreach@blackboxbelfast.com

FALLS ROAD LIBRARY

Black Box projects, ‘Creating Connections’ and ‘Moon Music’, for and by people with learning disabilities will be presenting a video showcase of visual art, music, poetry, and creative writing. The video is narrated by the voices of the makers and creators and their experience of lockdown.

The work will be exhibited and available online within the library from 2pm – 4pm with an opportunity to discuss the themes and experiences with group members. Event will be determined by Covid restrictions at the time of the event.

Beidh clárúchán roimh ré riachtanach trí outreach@blackboxbelfast.com

LEABHARLANN BHÓTHAR NA BHFÁL

Beidh tionscadail Black Box, ‘Creating Connections’ agus ‘Moon Music’, do agus déanta ag daoine a bhfuil míchumas foghlama acu, ag cur seóthaispeántais fhíse amharcealaíne, ceoil, filíochta agus scríbhneoireachta cruthaithí i láthair. San fhís seo insíonn na déantóirí agus na cruthaitheoirí a scéalta faoina n-eispéiris féin le linn na dianghlasála.

Cuirfear na saothair ar taispeáint agus beidh siad ar fáil ar líne taobh istigh den leabharlann ó 2i.n. – 4i.n. Beidh deis ann fosta na téamaí agus na heispéiris a phlé le baill ghrúpa. Reáchtálfar an t-imeacht de réir srianta Covid agam an imeachta.