Divis & Black Mountain Ridge Trail History Walk / Siúlóid Staire ar Chonair Droma na Dubhaise agus an tSléibhe Dhuibh

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

About this event

Register in advance via: https://www.eventbrite.co.uk/e/ridge-trail-history-walktickets-160210795803

MEET: DIVIS AND BLACK MOUNTAIN MAIN CAR PARK, DIVIS ROAD, BT17 0NG

Join Jim Bradley from the Belfast Hills Partnership for a walk through time across the Black Mountain, highlighting sites associated with Stone Age hunters, Bronze Age farmers, United Irishmen, local Lords and their gamekeepers.

The walk will last approximately 2 hours and is an upland site, so please wear suitable footwear and waterproof clothing. A joint event by Féile an Phobail Youth Arts Group & Belfast Hill Partnership.

Cláraigh roimh ré trí: https://www.eventbrite.co.uk/e/ridge-trail-history-walk-tickets160210795803

ÁIT CHOINNE: PRÍOMHCHARRCHLÓS NA DUBHAISE AGUS AN TSLÉIBHE DHUIBH, BÓTHAR NA DUBHAISE, BT17 0NG

Gabh le Jim Bradley ó Pháirtíocht Chnoic Bhéal Feirste ar shiúlóid trí réanna ama éagsúla ar an Sliabh Dhubh.

Díreofar aird ar na suíomhanna a bhfuil baint acu le sealgairí na Clochaoise, feirmeoirí na Cré-umhaoise, na hÉireannaigh Aontaithe, Tiarnaí áitiúla agus a maoir seilge. Mairfidh an turas thart ar 2 uair agus is suíomh sléibhe é, mar sin caith coisbheart agus éadaí uiscedhíonacha oiriúnacha le do thoil.

Comhimeacht idir Grúpa Ealaíon Óige Féile an Phobail agus Páirtíocht Chnoic Bhéal Feirste.