Ballymurphy Massacre: Panel Discussion – “Ballymurphy Inquests the Inside Story”/ Ár Bhaile Uí Mhurchú: Díospóireacht Phainéil “Ballymurphy Inquests the Inside Story”

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

CORPUS CHRISTI CHURCH, SPRINGHILL SPRINGHILL GROVE, BT12 7SL

This event is free but booking is essential via Springhill Community House on 028 9032 6722

On the 11th May 2021 Justice Siobhan Keegan delivered her long-awaited verdict into the Ballymurphy Massacre.

“All were entirely innocent and not involved in any wrongdoing” … “Use of force was clearly disproportionate” … “and in “violation of article 2” … “yellow card was not adhered to”… “failed and inadequate investigations of these deaths at the time.”

The Inquest began in November 2019 and heard 100 days of evidence from civilian, military and expert witnesses. The panel discussion will give an insight into daily life for families during the inquest process and reflect on the verdict. The panel will be chaired by Pádraig O’Muirigh and consist of Ballymurphy Massacre families

TEACH POBAIL CORPUS CHRISTI, GARRÁN CHNOC CHLUANAÍ, BT12 7SL

Saorimeacht is ea é ach beidh áirithintí riachtanach trí Theach Chnoc Chluanaí ar 028 9032 6722

Ar 11 Bealtaine 2021, thug an Breitheamh Siobhan Keegan a breithiúnas a rabhthas ag tnúth leis le fada ar Ár Bhaile Uí Mhurchú.

“All were entirely innocent and not involved in any wrongdoing” … “Use of force was clearly disproportionate” … “and in “violation of article 2” … “yellow card was not adhered to”… “failed and inadequate investigations of these deaths at the time.”

Cuireadh tús leis an fhiosrúchán i mí na Samhna 2019 agus éistíodh le fianaise ó fhinnéithe sibhialtaigh, míleata agus sainiúla ar feadh 100 lá.

Tabharfaidh an díospóireacht phainéil léargas ar ghnáthshaol laethúil na dteaghlach i rith phróiseas an fhiosrúcháin agus déanfaidh sé machnamh ar an bhreithiúnas. Beidh Pádraig O’Muirigh ina chathaoirleach ar an phainéal agus beidh baill teaghlaigh air chomh maith.