Annual Belfast Trust Health Lecture: Dr Sarah Meekin, Consultant Clinical Psychologist, delivers annual health lecture discussing psychologically informed systems & interventions for specialists

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

Annual Belfast Trust Health Lecture: Dr Sarah Meekin, Consultant Clinical Psychologist, delivers annual health lecture discussing psychologically informed systems & interventions for specialists / Léacht Sláinte Bhliantúil Iontaobhas Bhéal Feirste: Déanfaidh an Dr Sarah Meekin, Síceolaí Cliniciúil Comhairleach, an Léacht Sláinte Bhliantúil ina bpléfidh sí Córais Fheasachta Shíceolaíochta agus Idirghabhálacha do Shainteiripeoirí

Dr Meekin, Head of Psychological Services in Belfast Health & Social Care Trust for 10 years, has experience in working across Paediatric and Adult Physical Healthcare systems, providing clinical interventions to patients and families, and supporting staff working within physical healthcare. Within that she has a specific interest and expertise in the importance of a psychological perspective within physical healthcare and this will be the focus of her talk. View on Féile an Phobail website, YouTube and Facebook.

Tá taithí 10 mbliana ag an Dr. Meekin, Ceannasaí na Seirbhísí Síceolaíocha in Iontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta Bhéal Feirste, ar obair a dhéanamh ar fud na gcóras Péidiatraiceach agus Cúraim Sláinte Fhisicigh do Dhaoine Fásta, ag cur idirghabhálacha cliniciúla ar fáil do thuismitheoirí agus do theaghlaigh, agus ag tabhairt tacaíochta d’oibrithe foirne atá ag obair laistigh de chúram sláinte fisiceach. Taobh istigh de sin tá suim ar leith agus saineolas aici i dtábhacht na peirspictíochta síceolaíche taobh istigh de chúram sláinte fisiceach agus díreoidh sí uirthi seo ina caint.