A Vision of How Education Should Be Delivered in Northern Ireland in the 21st Century / Léargas ar an Dóigh ar Chóir Oideachas a Mhúineadh i dTuaisceart Éireann sa 21ú Céad

An event by Féile an Phobail

Register to watch this content

By submitting your email you agree to the Terms of Service and Privacy Statement
Watch this content now

Event Categories covered by this event

About this event

How should education be delivered in our society in the 21st century? This online event will explore the topic through a presentation from Ulster University and a panel discussion chaired by Jim Fitzpatrick, BBC.

For more details and to register, please visit https://avisionofeducation.eventbrite.co.uk. Organised by the Integrated Education Fund. View on Féile an Phobail website, YouTube and Facebook.

Cad é mar ba chóir dúinn oideachas a mhúineadh inár sochaí sa 21ú céad? Pléifidh an t-imeacht ar líne seo an topaic trí chur i láthair ó Ollscoil Uladh agus i ndíospóireacht phainéil a mbeidh Jim Fitzpatrick, BBC, ina chathaoirleach uirthi.

Le tuilleadh sonraí a fháil agus le clárú, tabhair cuairt ar https://avisionofeducation.eventbrite.co.uk le do thoil. Eagraithe ag an Chiste um Oideachas Imeasctha Amharc ar shuíomh idirlín Féile an Phobail, YouTube agus Facebook.