Féile an Phobail

Féile an Phobail

Event Categories covered by Féile an Phobail

Events covered by this festival contributor

5

Book Launch: Black Mountain And Other Stories by Gerry Adams / Seoladh Leabhair: Black Mountain and Other Stories le Gerry Adams

5

‘Ireland Should be Free’ (Marcus Garvey 1920)

5

Brexit and the Protocol / Breatimeacht agus an Prótacal

5

The Interview: Susan McKay, journalist and author of Northern Protestants: On Shifting Ground, talks to Danny Morrison / An tAgallamh: Labhraíonn Susan McKay, Iriseoir Agus Údar ‘Northern Protestant..

5

PJ McGrory Lecture 2021 ‘The Ballymurphy Inquest’ by Pádraig Ó Muirigh / Léacht Bliantúil PJ McGrory

6

Connection/Reconnection in Ireland – the Impact of Partition and Potential for the Future / Ceangal / Athcheangal in Éirinn - Éifeacht na Críochdheighilte agus na Féidearthachtaí don Todhchaí

6

¡Viva La Revolución! Anti-imperialist struggle in the Americas / ¡Viva la Revolución! An Streachailt Fhrithimpiriúlach i gCríocha Mheiriceá

6

Boxing / Dornálaíocht

6

Partitioning Ireland in Comparative Perspective / Críochdheighilt na hÉireann i bPeirspictíocht Chomparáideach

6

Bobby Sands and the 1981 Hunger Strikes: Still Inspiring after All These Years - Denis O’Hearn: In conversation with Séanna Walsh / Roibeárd Ó Seachnasaigh agus Stailceanna Ocrais 1981: Ag Spreaga..

7

Breaking Down the Walls / Ag Sárú na mBallaí

7

Féile Carnival Parade / Paráid Charnabhail Féile

7

Irish Soccer, Past History and Future Prospects / Sacar in Éirinn, Stair an Ama Atá Caite agus Na Féidearthachtaí Amach Anseo

7

Party in the Park / Fleá sa Pháirc

8

The Hunger Strike 40 Years On / An Stailc Ocrais – 40 Bliain Níos Moille

8

Teddy Bears Picnic / Picnic Béirín

8

Just Kids Market / Margadh Do Pháistí Amháin

8

Slavery in Ireland Re-examined / Athscrúdú ar Sclábhaíocht in Éirinn

8

Navigating Human Rights, Security, and Counter-Terrorism during a Global Pandemic / Ag Déanamh an Bhealaigh Trí Chearta an Duine, Slándáil agus Fhrithsceimlitheoireacht i Rith Paindéime Domhanda

8

Comedy Night with Paddy McDonnell / Oíche Choiméide: Paddy McDonnell

8

Dance Night

9

International Day – Celebrating International Day of The World’s Indigenous People with Our Food Fayre, Live Music and Dance / Lá Idirnáisiúnta – Ag Ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta Dhaoine Dúchasacha...

9

‘Nalongo’ International Day Concert/ ‘Nalongo’ Ceolchoirm an Lae Idirnáisiúnta

9

Trust Women: The Current State of Law & Service Provision for Abortion & Reproductive Health / Bíodh Muinín Agat sa Mná: Staid Reatha an Dlí & an tSoláthair Seirbhíse do Ghinmhilleadh & do Shláinte

9

Black and Irish / Is Duine Gorm agus Éireannach Mé

9

The Annual Caoimhín Holland & Pat O’Hare Award & Monster Trad Session / Duais Bhliantúil Caoimhín Holland agus Pat O’Hare & Mórsheisiún Ceoil Thraidisiúnta

9

Comedy Night With Paddy McDonnell / Oíche Choiméide: Paddy McDonnell

9

Albie Sachs in conversation with Padraig Ó Muirigh / Albie Sachs i gComhrá le Padraig Ó Muirigh

10

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

10

Formation of the NI State / Bunú Stát TÉ

10

Lifelong Left Wing, Trade Union Activist / Gníomhaí Ceardchumainn Fadsaoil Den Eite Chlé

10

Falls Park - Bi-lingual Family Fun

10

Belfast Hills Walk & Sunset Yoga / Siúlóid ar Chnoic Bhéal Feirste agus Ióga ag Luí na Gréine

10

Francis Black: Live In Concert

11

Cooking of the World Workshop / Ceardlann Cócaireachta an Domhain

11

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

11

It's More than a Game / Níos Mó ná Cluiche

11

Commentators Corner / Coirnéal Na Dtráchtairí

11

"Ireland, Colonialism and the Unfinished Revolution: Robbie McVeigh and Bill Rolston in conversation with Claire Hackett" / Robbie McVeigh agus Bill Rolston i gcomhrá le Claire Hackett"

11

Dealing With The Past - What Is The Future For Victims / Ag Déileáil Leis an Am Atá Caite. Cad í an todhchaí do na hÍospartaigh?

11

Falls Park - Bi-lingual Family Fun

11

Minister Simon Coveney TD joined in conversation with renowned Irish journalist Vincent Kearney / Beidh an tAire Simon Coveney TD ag caint leis an iriseoir Éireannach Chlúiteach, Vincent Kearney

12

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

12

Pottery for the People / Potaireacht Don Phobal

12

Youth Talks Back / Cur agus Cúiteamh na hÓige

12

Cage Conflict IV : The Resurrection

12

Scribes At The Rock / Scríobhaithe ag Beár Na Carraige

12

1981: A Watershed Moment in Irish History / 1981: Cor Cinniúna i Stair na hÉireann

12

Paddy Raff

12

MMA

12

Momentum Behind Ireland’s Constitutional Debate / An Móiminteam Taobh Thiar Den Díospóireacht Bhunreachtúil ar Éirinn

13

Cooking of the World Workshop / Ceardlann Cócaireachta an Domhain

13

West Belfast Surestart Little Explorers / Taiscéalaithe Beaga Iarthar Bhéal Feirste

13

Loyalist and Republican Perspectives on Educational Underachievement / Peirspictíochtaí Poblachtánach agus Dílseoirí ar Thearcghnóthachtáil Oideachais

13

Annual Belfast Trust Health Lecture: Dr Sarah Meekin, Consultant Clinical Psychologist, delivers annual health lecture discussing psychologically informed systems & interventions for specialists

13

Historian and Author Philip Orr in Conversation With Belfast Telegraph Editor Gail Walker, about his recent book the Illustrated History of Flight / An Staraí agus an t-Údar, Philip Orr, i gcomhrá...

13

Dan McCabe in The Devenish

14

Belfast Hills Walk & Sunrise Yoga / Siúlóid ar Chnoic Bhéal Feirste agus Ióga ag Éirí na Gréine

14

Sport and Partition: Past, Present, Future / Spórt Agus Críochdheighilt: San Am Atá Caite, Faoi Láthair, Sa Todhchaí

14

A Vision of How Education Should Be Delivered in Northern Ireland in the 21st Century / Léargas ar an Dóigh ar Chóir Oideachas a Mhúineadh i dTuaisceart Éireann sa 21ú Céad

14

Back To The 80's

15

Helens Bay Open Water Splash / Snámh Faoin Aer Chuan Héilin

15

Poc Fáda

15

Féile Finale - Wolfetones